Píndola 9: Quins passos he de seguir per a legalitzar el meu negoci?

Estat Actual
No Matriculat
Preu
Subvencionat

🎯 Objectiu: Conèixer tots el tràmits a realizar per legalitzar un negoci.