Píndola 10: Quins són els errors més freqüents que fan fracassar un negoci?

Estat Actual
No Matriculat
Preu
Subvencionat

🎯 Objectiu: Conèixer les principals bones i males pràctiques en la gestió empresarial que impacten en l’eficiència, rendibilitat, supervivència i creixement d’una nova empresa.