CENTRE D'EMPRESES
BAIX LLOBREGAT
PROCORNELLÀ

El Centre d’Empreses Baix Llobregat fomenta l'esperit emprenedor, la creació i consolidació d’empreses, i dona suport a empreses i emprenedors.

Al Centre d’Empreses es presten els serveis de suport a la creació i consolidació d’empreses des de 5 línies d’activitat: