Píndola 7: Com calcular el cost de personal

Estat Actual
No Matriculat
Preu
Subvencionat

🎯 Objectiu: Aprendre a calcular el cost d’empresa quan hem de contractar a un treballador i  a diferenciar el salari brut i net.