Presentació del problema

Vull montar un negoci. No he estat mai empresari, per a mi u00e9s una aventura, i no su00e9 per on comenu00e7ar. Un amic mu2019ha recomanat que em posi en contacte amb el Centre du2019Empreses de Procornellu00e0. Mu2019ha explicat que allu00e0 mu2019assessoraran sobre tots el dubtes que tingui i mu2019ajudaran a saber si la meva idea de negoci u00e9s viable.

n

Mira com els he resolt i a veure si tu2019ajuda!